HISTORIA KINA POLSKIEGO

Część 1 (1895-1918), prof. Tadeusz Lubelski (Akademia Polskiego Filmu)
Część 2 (1919-1929), prof. Tadeusz Lubelski (Akademia Polskiego Filmu)
Część 3 (1930-1939), prof. Tadeusz Lubelski (Akademia Polskiego Filmu)

INNE

Kino a inne sztuki, prof. dr hab. Wojciech Otto (Filmoteka Szkolna)
Czym jest piękno? Czym jest sztuka? (Jan Hartman)
Historia kina, odc.1: Jak to się wszystko zaczęło?
(Poznać kino)
O pięknie. Wykład prof. Władysława Stróżewskiego
(Międzynarodowe Centrum Kultury)
Nurty i kierunki w sztuce współczesnej (Portfel Polaka)