kontakt
ORGANIZATOR

FUNDACJA NOWA PRZESTRZEŃ
ul. Dywizjonu 303 nr 161, lok.U1
01-470 Warszawa
+48 22 523 41 18