WARSZTATY KOLAŻU ZE SZTUKARNIĄ

Badacze współczesnej kultury zauważają, że wielu twórców obecnie sięga po istniejące już utwory (literackie, muzyczne, artystyczne) do stworzenia własnych prac. Tendencja ta zyskała nawet nazwę stworzoną przez Lawrence’a Lessiga, który określił ją kulturą remiksu. Kurs kolażu z elementami grafiki warsztatowej dla dorosłych to zaproszenie do właśnie takiego działania. Jest to możliwość stworzenia kolażu z wykorzystaniem znanych dzieł sztuki. Sięgając po fragmenty słynnych prac np. portretów eleganckich dam Reynoldsa, albo dziwnych ryb Breughela, Uczestnicy będą mogli domalowywać lub dokleić własne elementy bawiąc się zarówno kompozycją, jak i pierwotnym tematem, ostatecznie zaś stworzą wyjątkowe i unikalne kolaże. Kursanci dodatkowo poznają i wykorzystają techniki graficzne, takie jak: linoryt. Stworzone prace Uczestnicy będą mogli później oprawić oraz powiesić w domu.
Niektórzy mylnie sądzą, że centra artystyczne istnieją tylko dla tzw. prawdziwych artystów. Centrum Artystyczne Sztukarnia twierdzi, że każdy człowiek posługujący się formą plastyczną, literacką, teatralną, taneczną czy krawiecką powołuje do życia swoją własną, unikalną sztukę, stając się na ułamki sekund tworzenia ARTYSTĄ. Sztukarnia, działająca na warszawskim rynku od 2009 roku, otwiera swe podwoje przed wszystkimi, którzy chcą realizować swoje kreatywne „ja”, odkryć w sobie pasję, urealnić pomysły, wykrzyczeć własne wnętrze.